Tłumaczenie Niemiecki-Angielski dla "zielen"

"zielen" Tłumaczenie Angielski

zielen
[ˈtsiːlən]intransitives Verb | intransitive verb v/i <h>

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

 • (take) aim
  zielen
  zielen
Przykłady
 • auf (Akkusativ | accusative (case)akk)etwas | something etwas [j-n] zielen, nachetwas | something etwas [j-m] zielen
  to (take) aim atetwas | something sth [sb]
  auf (Akkusativ | accusative (case)akk)etwas | something etwas [j-n] zielen, nachetwas | something etwas [j-m] zielen
 • auf jemandes Kopf [Herz] zielen
  to aim at sb’s head [heart]
  auf jemandes Kopf [Herz] zielen
 • auf jemanden [etwas] zielen sich beziehen, gerichtet sein, von Personen figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig
  to aim atjemand | somebody sb [sth]
  auf jemanden [etwas] zielen sich beziehen, gerichtet sein, von Personen figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig
 • Ukryj przykładyPokaż przykłady
die Maßnahmen zielen auf denselben Zweck ab
the measures taken are designed to serve the same purpose
die Maßnahmen zielen auf denselben Zweck ab
ins Leere zielen
to be unfeasible
ins Leere zielen
The target must remain 18.
Das Ziel muß bleiben: 18!
Źródło: Europarl
Your objective, Madame Palacio, is to get that world-wide effect.
Ihr Ziel, Frau Palacio, ist diese weltweite Wirkung.
Źródło: Europarl
The aim is not to disadvantage other technologies.
Es ist nicht das Ziel, andere Technologien zu benachteiligen.
Źródło: Europarl
That is what this report aims to do.
Dieses Ziel wird auch mit dem Bericht verfolgt.
Źródło: Europarl
These are the plans for a great European Union, plans with a specific objective.
Dies ist das Projekt einer großen Europäischen Union, ein Projekt, das ein konkretes Ziel hat.
Źródło: Europarl
I hope that we will achieve them, but I sound a warning note.
Ich hoffe, wir werden diese Ziele erreichen, aber ich möchte zur Vorsicht mahnen.
Źródło: Europarl
Hence the importance of our amendments, which sought to achieve this.
Daraus resultiert die Bedeutung der von uns mit diesem Ziel unterbreiteten Vorschläge.
Źródło: Europarl
And Europe has indeed achieved progress by means of quantified targets.
Und Europa ist mit Verfahren quantifizierter Ziele vorangekommen.
Źródło: Europarl
This is the intention and it must be the ultimate goal.
Das ist der Sinn der Sache und muß das letztlich angestrebte Ziel sein.
Źródło: Europarl
This is a distant goal, but is one that can be attained in stages.
Dieses Ziel liegt zwar noch in weiter Ferne, doch kann es in einzelnen Schritten erreicht werden.
Źródło: Europarl
Źródło

Wyraź swoją opinię!

Jak Ci się podoba słownik internetowy Langenscheidt?

Dziękujemy bardzo za Twoją opinię!

Czy masz uwagi odnośnie do naszych słowników internetowych?

Brakuje jakiegoś tłumaczenia, zauważyłeś/-aś błąd lub po prostu chcesz nas pochwalić? Wypełnij nasz formularz opinii. Podanie adresu e-mail jest opcjonalne i zgodnie z naszą polityką ochrony danych służy tylko do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Potwierdź, że jesteś człowiekiem, wstawiając haczyk.*

*Pole obowiązkowe

Wypełnij zaznaczone pola.

Dziękujemy za Twoją opinię!