Tłumaczenie Niemiecki-Angielski dla "zeitig"

"zeitig" Tłumaczenie Angielski

zeitig
Adjektiv | adjective adj

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

  • early
    zeitig früh
    zeitig früh
zeitig
Adverb | adverb adv

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

Przykłady
  • punctually, on time (oder | orod schedule)
    zeitig pünktlich
    zeitig pünktlich
sich zeitig zu Bett (oder | orod zur Ruhe) begeben
to go to bed (oder | orod to retire) early
sich zeitig zu Bett (oder | orod zur Ruhe) begeben
Simple measures are usually far more effective than long-winded programmes.
Einfache Maßnahmen zeitigen meistens weitaus mehr Wirkung als umständliche Programme.
Źródło: Europarl
We hope that the Luxembourg summit will indeed produce some useful results here.
Wir hoffen, daß der Gipfel in Luxemburg tatsächlich konkrete Resultate zeitigen wird.
Źródło: Europarl
I would like to thank the initiator of this early discussion- the rapporteur, Mrs Haug.
Ich möchte der Initiatorin dieser zeitigen Aussprache, der Berichterstatterin Frau Haug, danken.
Źródło: Europarl
It will get dark earlier this evening, as it is raining.
Es wird zeitiger dunkel werden heute Abend, weil es regnet.
Źródło: Tatoeba
One-- I want to speak as early in the morning as possible.
Erstens: Ich will so zeitig wie möglich vortragen.
Źródło: TED
It remains to be seen, however, whether the actions will have the desired effect.
Allerdings bleibt abzuwarten, ob die Maßnahmen den gewünschten Effekt zeitigen.
Źródło: Europarl
So a breakthrough in this area would provide results for all sectors.
Das heißt, ein Durchbruch auf diesem Gebiet würde Ergebnisse für alle Sektoren zeitigen.
Źródło: Europarl
Źródło

Wyraź swoją opinię!

Jak Ci się podoba słownik internetowy Langenscheidt?

Dziękujemy bardzo za Twoją opinię!

Czy masz uwagi odnośnie do naszych słowników internetowych?

Brakuje jakiegoś tłumaczenia, zauważyłeś/-aś błąd lub po prostu chcesz nas pochwalić? Wypełnij nasz formularz opinii. Podanie adresu e-mail jest opcjonalne i zgodnie z naszą polityką ochrony danych służy tylko do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Potwierdź, że jesteś człowiekiem, wstawiając haczyk.*

*Pole obowiązkowe

Wypełnij zaznaczone pola.

Dziękujemy za Twoją opinię!

Odwiedź nas na: