Tłumaczenie Niemiecki-Angielski dla "wiederkehrend"

"wiederkehrend" Tłumaczenie Angielski

So I love that recurring revenue model I started to learn at a young age.
Ich lernte früh dieses Modell der wiederkehrenden Einnahmen zu lieben.
Źródło: TED
A recurring theme is that a lot of these things are from Japan-- you'll start to notice.
Ein wiederkehrendes Schema ist, dass viele dieser Dinge aus Japan stammen-- Sie werden es bemerken.
Źródło: TED
This may put an end to the recurring ethnic conflicts.
Dies könnte die wiederkehrenden ethnischen Konflikte beenden.
Źródło: Europarl
There should be no recurring disasters.
Es darf keine regelmäßig wiederkehrenden Katastrophen geben.
Źródło: Europarl
A strict, recurrent review of data security is therefore indispensable.
Eine strenge und immer wiederkehrende Überprüfung der Datensicherheit ist daher unumgänglich.
Źródło: Europarl
This series of steps will be taken again every six years on a cyclical basis.
Diese Reihe von Maßnahmen wird regelmäßig wiederkehrend alle sechs Jahre durchgeführt.
Źródło: Europarl
Źródło

Wyraź swoją opinię!

Jak Ci się podoba słownik internetowy Langenscheidt?

Dziękujemy bardzo za Twoją opinię!

Czy masz uwagi odnośnie do naszych słowników internetowych?

Brakuje jakiegoś tłumaczenia, zauważyłeś/-aś błąd lub po prostu chcesz nas pochwalić? Wypełnij nasz formularz opinii. Podanie adresu e-mail jest opcjonalne i zgodnie z naszą polityką ochrony danych służy tylko do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Potwierdź, że jesteś człowiekiem, wstawiając haczyk.*

*Pole obowiązkowe

Wypełnij zaznaczone pola.

Dziękujemy za Twoją opinię!

Odwiedź nas na: