Tłumaczenie Niemiecki-Angielski dla "Saat"

"Saat" Tłumaczenie Angielski

Saat
[zaːt]Femininum | feminine f <Saat; Saaten>

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

 • sowing
  Saat Agrar-/Landwirtschaft | agricultureAGR Säen <nurSingular | singular sg>
  Saat Agrar-/Landwirtschaft | agricultureAGR Säen <nurSingular | singular sg>
Przykłady
 • die Saat bestellen <nurSingular | singular sg>
  to sow (seed)
  die Saat bestellen <nurSingular | singular sg>
 • seed(sPlural | plural pl)
  Saat Agrar-/Landwirtschaft | agricultureAGR Saatgut
  Saat Agrar-/Landwirtschaft | agricultureAGR Saatgut
Przykłady
 • die Saat geht auf
  the seed is coming up (oder | orod sprouting)
  die Saat geht auf
 • die Saat geht auf figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig
  the seed is bearing fruit, the results are beginning to show
  die Saat geht auf figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig
 • cropsPlural | plural pl
  Saat Agrar-/Landwirtschaft | agricultureAGR wachsendes Getreide
  Saat Agrar-/Landwirtschaft | agricultureAGR wachsendes Getreide
Przykłady
 • auflaufende Saat
  germinating (oder | orod shooting) cropsPlural | plural pl
  auflaufende Saat
 • auflaufende Saat im späteren Stadium
  growing cropsPlural | plural pl
  auflaufende Saat im späteren Stadium
 • die Saat steht gut
  the crops are looking promising
  die Saat steht gut
ohne Saat keine Ernte
etwa you can’t reap if you don’t sow
ohne Saat keine Ernte
die Saat schießt üppig auf
the seed is shooting up (oder | orod sprouting) luxuriantly
die Saat schießt üppig auf
die Ochsen sind über die frische Saat getrampelt
the oxen trampled over the freshly sown field
die Ochsen sind über die frische Saat getrampelt
die Saat schießt aus der Erde
the seeds sprout
die Saat schießt aus der Erde
wie die Saat, so die Ernte
as you sow so you reap
wie die Saat, so die Ernte
It has within it the seeds of its own destruction.
Die Saat der eigenen Zerstörung ist in ihren Reihen bereits gelegt.
Źródło: Europarl
As an experiment, we have forbidden the use of such seed in the Vendée.
Als Experiment haben wir die Verwendung dieser Saaten im Département Vendée verboten.
Źródło: Europarl
It is the flowering of the seeds you planted in earlier, headier days.
Das ist das Erblühen der Saat die Sie in früheren, impulsiveren Tagen säten.
Źródło: TED
His indecision sowed the seeds of future trouble.
Seine Unentschlossenheit war die Saat für künftigen Ärger.
Źródło: Tatoeba
Every artificial boom thus carries the seeds of its own destruction.
Jeder künstliche Boom trägt demnach die Saat zu seiner eigenen Vernichtung mit sich.
Źródło: News-Commentary
The seeds are growing/ hope is growing.
Die Saat wächst/ die Hoffnung wächst.
Źródło: GlobalVoices
Seed could not be sown in autumn due to the continual rain that prevented access to the land.
Im Herbst konnte keine Saat ausgebracht werden, weil der Dauerregen den Zugang zum Land verhinderte.
Źródło: Europarl
Źródło

Wyraź swoją opinię!

Jak Ci się podoba słownik internetowy Langenscheidt?

Dziękujemy bardzo za Twoją opinię!

Czy masz uwagi odnośnie do naszych słowników internetowych?

Brakuje jakiegoś tłumaczenia, zauważyłeś/-aś błąd lub po prostu chcesz nas pochwalić? Wypełnij nasz formularz opinii. Podanie adresu e-mail jest opcjonalne i zgodnie z naszą polityką ochrony danych służy tylko do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Potwierdź, że jesteś człowiekiem, wstawiając haczyk.*

*Pole obowiązkowe

Wypełnij zaznaczone pola.

Dziękujemy za Twoją opinię!