Tłumaczenie Niemiecki-Angielski dla "Mahnung"

"Mahnung" Tłumaczenie Angielski

Mahnung
Femininum | feminine f <Mahnung; Mahnungen>

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

Przykłady
 • reminder
  Mahnung Erinnerung
  Mahnung Erinnerung
Przykłady
 • reminder
  Mahnung Wirtschaft/Volkswirtschaft | commercial term, commerceWIRTSCH
  payment demand
  Mahnung Wirtschaft/Volkswirtschaft | commercial term, commerceWIRTSCH
  Mahnung Wirtschaft/Volkswirtschaft | commercial term, commerceWIRTSCH
am besten ignorierst du die Mahnung einfach
the best thing you can do is (to) ignore the reminder
am besten ignorierst du die Mahnung einfach
eine Mahnung nicht achten
eine Mahnung nicht achten
seine Rede klang aus in der Mahnung …
his speech ended with (oder | orod in) the admonition …, he concluded his speech with the admonition
seine Rede klang aus in der Mahnung …
It was only two weeks ago that the European Commission sent Hungary a final written warning.
Erst vor zwei Wochen hat die Europäische Union Ungarn eine letzte schriftliche Mahnung geschickt.
Źródło: Europarl
I should like to add one note of caution.
Ich möchte noch eine Mahnung anfügen.
Źródło: Europarl
The extremely poor situation in respect of maritime transport must indeed be a warning to us.
Die überaus unbefriedigende Situation im Seeverkehr sollte uns tatsächlich Mahnung sein.
Źródło: Europarl
I want, though, just to say another word of admonition.
Aber ich will einfach noch einmal ein ausdrückliches Wort der Mahnung erheben.
Źródło: Europarl
I hope that the governments will heed this warning.
Ich hoffe, die Regierungen machen sich die Mahnung zu eigen.
Źródło: Europarl
The BSE crisis should be a lesson and a reminder to us.
Gerade die BSE-Krise sollte uns Lehre und Mahnung sein.
Źródło: Europarl
A reminder from the library has arrived.
Es ist eine Mahnung von der Bibliothek gekommen.
Źródło: Tatoeba
To Slovenes, these ideas are unsettling reminders of Yugoslavia s federal design ’.
Für die Slowenen sind diese Ideen eine beunruhigende Mahnung an Jugoslawiens föderale Ordnung.
Źródło: News-Commentary
Źródło

Wyraź swoją opinię!

Jak Ci się podoba słownik internetowy Langenscheidt?

Dziękujemy bardzo za Twoją opinię!

Czy masz uwagi odnośnie do naszych słowników internetowych?

Brakuje jakiegoś tłumaczenia, zauważyłeś/-aś błąd lub po prostu chcesz nas pochwalić? Wypełnij nasz formularz opinii. Podanie adresu e-mail jest opcjonalne i zgodnie z naszą polityką ochrony danych służy tylko do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Potwierdź, że jesteś człowiekiem, wstawiając haczyk.*

*Pole obowiązkowe

Wypełnij zaznaczone pola.

Dziękujemy za Twoją opinię!