Tłumaczenie Niemiecki-Angielski dla "eingeführt"

"eingeführt" Tłumaczenie Angielski

eingeführt
Adjektiv | adjective adj

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

 • imported
  eingeführt importiert
  eingeführt importiert
Przykłady
Przykłady
 • nur in in (Dativ | dative (case)dat) etwas eingeführt sein in Gesellschaftskreisen etc
  to have a place inetwas | something sth, to be (firmly) established inetwas | something sth
  nur in in (Dativ | dative (case)dat) etwas eingeführt sein in Gesellschaftskreisen etc
 • gut eingeführt sein Wirtschaft/Volkswirtschaft | commercial term, commerceWIRTSCH von Firma etc
  gut eingeführt sein Wirtschaft/Volkswirtschaft | commercial term, commerceWIRTSCH von Firma etc
 • gut eingeführt sein Wirtschaft/Volkswirtschaft | commercial term, commerceWIRTSCH von Artikel
  to be well established (oder | orod to have a good reputation) on the market
  gut eingeführt sein Wirtschaft/Volkswirtschaft | commercial term, commerceWIRTSCH von Artikel
dieser Artikel hat sich gut (auf dem Markt) eingeführt
dieser Artikel hat sich gut (auf dem Markt) eingeführt
im ersten Akt werden die Hauptpersonen des Stückes eingeführt
in the first act of the play the main characters are introduced
im ersten Akt werden die Hauptpersonen des Stückes eingeführt
in die Gesellschaft eingeführt werden
to come out, to debut
in die Gesellschaft eingeführt werden
das Rauchen wurde erst im 16. Jahrhundert in Europa eingeführt
smoking was not introduced into Europe until the 16th century
das Rauchen wurde erst im 16. Jahrhundert in Europa eingeführt
du hast dich hier ja gut eingeführt!
you made a really good impression here
du hast dich hier ja gut eingeführt!
And, in fact, it enacted some sensible policies and reforms.
Und tatsächlich hat sie einige vernünftige Maßnahmen und Reformen eingeführt.
Źródło: News-Commentary
In view of these difficulties, a support system was introduced back in 1989.
Angesichts dieser Schwierigkeiten wurde schon 1989 eine Stützungsregelung eingeführt.
Źródło: Europarl
Let me give one example: tobacco was introduced into Europe at the same time as the potato.
So wurde zum Beispiel der Tabak zur gleichen Zeit in Europa eingeführt wie die Kartoffel.
Źródło: Europarl
The goal is to eliminate the moral hazard introduced by the IMF.
Ziel ist es, das durch das IWF eingeführte moralische Risiko auszuschalten.
Źródło: News-Commentary
African countries adopted commodity boards for coffee and cocoa.
In afrikanischen Ländern wurden Genossenschaften für Kaffee und Kakao eingeführt.
Źródło: News-Commentary
Labels must also be made compulsory as quickly as possible.
Die Kennzeichnungspflicht muß möglichst umgehend eingeführt werden.
Źródło: Europarl
Moreover, this system functions excellently where it has been introduced.
Dort, wo dieses System eingeführt worden ist, funktioniert es außerdem ausgezeichnet.
Źródło: Europarl
Źródło

Wyraź swoją opinię!

Jak Ci się podoba słownik internetowy Langenscheidt?

Dziękujemy bardzo za Twoją opinię!

Czy masz uwagi odnośnie do naszych słowników internetowych?

Brakuje jakiegoś tłumaczenia, zauważyłeś/-aś błąd lub po prostu chcesz nas pochwalić? Wypełnij nasz formularz opinii. Podanie adresu e-mail jest opcjonalne i zgodnie z naszą polityką ochrony danych służy tylko do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Potwierdź, że jesteś człowiekiem, wstawiając haczyk.*

*Pole obowiązkowe

Wypełnij zaznaczone pola.

Dziękujemy za Twoją opinię!