Tłumaczenie Niemiecki-Angielski dla "Disput"

"Disput" Tłumaczenie Angielski

Disput
[dɪsˈpuːt]Maskulinum | masculine m <Disput(e)s; Dispute> literarisch | literaryliter

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

Przykłady
 • einen Disput über (Akkusativ | accusative (case)akk) etwas haben
  to have a dispute (oder | orod an argument) about (oder | orod over)etwas | something sth
  einen Disput über (Akkusativ | accusative (case)akk) etwas haben
 • einen Disput (mit jemandem) anfangen
  to start an argument (withjemand | somebody sb)
  einen Disput (mit jemandem) anfangen
 • es entspann sich ein heftiger Disput
  a violent controversy arose
  es entspann sich ein heftiger Disput
Another one is the dispute over the strategic north passage between Asia and America.
Eine weitere ist der Disput über die strategische Nordpassage zwischen Asien und Amerika.
Źródło: Europarl
So far the Commission has stood very firm in this dispute.
Die Kommission hat bislang in diesem Disput Standfestigkeit gezeigt.
Źródło: Europarl
I follow with displeasure the disputes over both new and historical possessions.
Ich verfolge die Dispute zu neuem und historischen Besitz mit Bedauern.
Źródło: Europarl
It is not the time for an interinstitutional dispute.
Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt für einen interinstitutionellen Disput.
Źródło: Europarl
They do not want to get into formal disputes.
Sie möchten nicht in formelle Dispute verwickelt werden.
Źródło: Europarl
There have been disputes about different chains of command and the corresponding documents.
Es gab Dispute über verschiedene Befehlsketten und entsprechende Dokumente.
Źródło: Europarl
Would Mr Cohn-Bendit and Mr Ferber please stop their argument now.
Die Kollegen Cohn-Bendit und Ferber stellen jetzt bitte ihren Disput ein.
Źródło: Europarl
Źródło

Wyraź swoją opinię!

Jak Ci się podoba słownik internetowy Langenscheidt?

Dziękujemy bardzo za Twoją opinię!

Czy masz uwagi odnośnie do naszych słowników internetowych?

Brakuje jakiegoś tłumaczenia, zauważyłeś/-aś błąd lub po prostu chcesz nas pochwalić? Wypełnij nasz formularz opinii. Podanie adresu e-mail jest opcjonalne i zgodnie z naszą polityką ochrony danych służy tylko do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Potwierdź, że jesteś człowiekiem, wstawiając haczyk.*

*Pole obowiązkowe

Wypełnij zaznaczone pola.

Dziękujemy za Twoją opinię!