Tłumaczenie Polski-Niemiecki dla "odpowiada��"

"odpowiada��" Tłumaczenie Niemiecki

odpowiadać
<-am> (odpowiedzieć <odpowiem>)

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

Przykłady