Tłumaczenie Niemiecki-Angielski dla "Sekunde"

"Sekunde" Tłumaczenie Angielski

Sekunde
[zeˈkʊndə]Femininum | feminine f <Sekunde; Sekunden>

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

 • second
  Sekunde Teil einer Minute
  Sekunde Teil einer Minute
Przykłady
 • es ist 8 Uhr 11 Minuten und 30 Sekunden
  it is 11 minutes and 30 seconds past 8 o’clock
  es ist 8 Uhr 11 Minuten und 30 Sekunden
 • er war auf die Sekunde pünktlich
  he was punctual to the second
  er war auf die Sekunde pünktlich
 • im Bruchteil einer Sekunde
  in a split second
  im Bruchteil einer Sekunde
 • Ukryj przykładyPokaż przykłady
 • second
  Sekunde Mathematik Mathematik | mathematics mathematicsMATH Winkelmaß
  Sekunde Mathematik Mathematik | mathematics mathematicsMATH Winkelmaß
 • second
  Sekunde Musik | musical termMUS
  Sekunde Musik | musical termMUS
Przykłady
 • große [kleine] Sekunde
  major [minor] second
  große [kleine] Sekunde
sie blieb eine Sekunde unter ihrem Vorjahrsrekord
she was one second outside her last year’s record
sie blieb eine Sekunde unter ihrem Vorjahrsrekord
im Bruchteil einer Sekunde
in a split second, in a fraction of a second
im Bruchteil einer Sekunde
Million Befehle pro Sekunde
a million instructions per second, MIPS
Million Befehle pro Sekunde
eine hundertstel Sekunde
a hundredth of a second
eine hundertstel Sekunde
Operationen pro Sekunde
floating-point operations per second, FLOPS
Operationen pro Sekunde
Perioden je Sekunde
cycles (per second)
Perioden je Sekunde
characters per second, CPS
Zeichenzahl pro Sekunde
Megabit pro Sekunde
megabits per second
Megabit pro Sekunde
das Licht bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von … in der (oder | orod pro) Sekunde
light travels at a velocity of … per second
das Licht bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von … in der (oder | orod pro) Sekunde
That means I would have 20 seconds for each.
Das heißt, ich hätte 20 Sekunden für jede Maßnahme.
Źródło: Europarl
Thirty seconds early: Happy Birthday!
Dreißig Sekunden zu früh gratuliere ich Ihnen nun herzlich zum Geburtstag!
Źródło: Europarl
Should we not perhaps wait half a minute until Mrs de Palacio is here to listen to us?
Sollten wir nicht vielleicht noch 30 Sekunden warten, bis Frau de Palacio da ist, um uns zuzuhören?
Źródło: Europarl
The following 10-second video shows part of the anti-war protest:
Das folgende 10 Sekunden lange Video zeigt den Antikriegsprotest:
Źródło: GlobalVoices
We are increasingly getting documents at the last moment.
Wir erhalten zunehmend Dokumente in letzter Sekunde.
Źródło: Europarl
Tonight we have missed it by only ten seconds.
Es ist auch heute bis auf 10 Sekunden gelungen!
Źródło: Europarl
Volkov's response came just seconds later, and it was not likely a great comfort to his readers.
Wolkow antwortete nur Sekunden später, und seine Antwort war wohl kein großer Trost für seine Leser.
Źródło: GlobalVoices
This aftershock lasted about 15 seconds.
Dieses Nachbeben dauerte etwa 15 Sekunden.
Źródło: GlobalVoices
Thank you, Mr President, for the extra few seconds you allowed me.
Danke, Herr Präsident, dass Sie mir einige Sekunden Redezeit mehr eingeräumt haben.
Źródło: Europarl
But this lasted only a few seconds.
Aber das dauerte nur einige Sekunden.
Źródło: Books
Źródło

Wyraź swoją opinię!

Jak Ci się podoba słownik internetowy Langenscheidt?

Dziękujemy bardzo za Twoją opinię!

Czy masz uwagi odnośnie do naszych słowników internetowych?

Brakuje jakiegoś tłumaczenia, zauważyłeś/-aś błąd lub po prostu chcesz nas pochwalić? Wypełnij nasz formularz opinii. Podanie adresu e-mail jest opcjonalne i zgodnie z naszą polityką ochrony danych służy tylko do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Potwierdź, że jesteś człowiekiem, wstawiając haczyk.*

*Pole obowiązkowe

Wypełnij zaznaczone pola.

Dziękujemy za Twoją opinię!