Tłumaczenie Niemiecki-Angielski dla "Schere"

"Schere" Tłumaczenie Angielski

Schere
[ˈʃeːrə]Femininum | feminine f <Schere; Scheren>

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

 • (pair of) scissorsPlural | plural pl
  Schere kleine
  Schere kleine
 • (pair of) shearsPlural | plural pl
  Schere große
  Schere große
Przykłady
 • die Schere im Kopf Selbstzensur figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig
  die Schere im Kopf Selbstzensur figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig
 • wire cutter(sPlural | plural pl)
  Schere Technik | engineeringTECH Drahtschere
  Schere Technik | engineeringTECH Drahtschere
 • plate shearsPlural | plural pl
  Schere Technik | engineeringTECH große Blechschere
  Schere Technik | engineeringTECH große Blechschere
 • tinner’s snipsPlural | plural pl
  Schere Technik | engineeringTECH kleine Blechschere
  Schere Technik | engineeringTECH kleine Blechschere
 • quadrant
  Schere Technik | engineeringTECH für Wechselräder
  Schere Technik | engineeringTECH für Wechselräder
 • claw
  Schere Zoologie | zoologyZOOL eines Krebses etc
  nipper
  Schere Zoologie | zoologyZOOL eines Krebses etc
  chela
  Schere Zoologie | zoologyZOOL eines Krebses etc
  chelicera
  Schere Zoologie | zoologyZOOL eines Krebses etc
  Schere Zoologie | zoologyZOOL eines Krebses etc
 • shaftsPlural | plural pl
  Schere Agrar-/Landwirtschaft | agricultureAGR einer Deichsel
  thillsPlural | plural pl
  Schere Agrar-/Landwirtschaft | agricultureAGR einer Deichsel
  polesPlural | plural pl
  Schere Agrar-/Landwirtschaft | agricultureAGR einer Deichsel
  Schere Agrar-/Landwirtschaft | agricultureAGR einer Deichsel
 • curb (bit)
  Schere Agrar-/Landwirtschaft | agricultureAGR an der Kandare
  Schere Agrar-/Landwirtschaft | agricultureAGR an der Kandare
 • gap
  Schere Wirtschaft/Volkswirtschaft | commercial term, commerceWIRTSCH Preisschere etc
  Schere Wirtschaft/Volkswirtschaft | commercial term, commerceWIRTSCH Preisschere etc
 • termsPlural | plural pl of trade
  Schere im Außenhandel Wirtschaft/Volkswirtschaft | commercial term, commerceWIRTSCH
  Schere im Außenhandel Wirtschaft/Volkswirtschaft | commercial term, commerceWIRTSCH
 • gap
  Schere Diskrepanz figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig
  Schere Diskrepanz figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig
Przykłady
 • scissors meistSingular | singular sg
  Schere Sport | sportsSPORT am Seitpferd
  Schere Sport | sportsSPORT am Seitpferd
 • scissors meistSingular | singular sg
  Schere Sport | sportsSPORT beim Ringen
  scissors hold
  Schere Sport | sportsSPORT beim Ringen
  Schere Sport | sportsSPORT beim Ringen
Przykłady
etwas mit einer Schere abschneiden
to snip (oder | orod clip)etwas | something sth off, to cutetwas | something sth off with a pair of scissors
etwas mit einer Schere abschneiden
umlaufende Schere
rotary shear(sPlural | plural pl)
umlaufende Schere
etwas mit der Schere auftrennen
to undoetwas | something sth (oder | orod cutetwas | something sth open) with scissors
etwas mit der Schere auftrennen
ein kleiner Schnitt mit der Schere
a small cut with the scissors, a snip
ein kleiner Schnitt mit der Schere
They took all knives and razors and scissors from his room.
Sie nahmen alle Messer, Rasierklingen und Scheren aus seinem Raum.
Źródło: TED
They have scissors in the classroom, but knives and forks? No.
Sie haben Scheren in den Klassenräumen aber Messer und Gabel? - Nein.
Źródło: TED
I found nothing but a pair of scissors.
Ich habe nichts außer einer Schere gefunden.
Źródło: Tatoeba
These scissors do not cut well.
Diese Scheren schneiden nicht gut.
Źródło: Tatoeba
He grabbed his pen, he snatched his scissors.
Er schnappte sich seinen Stift und packte seine Schere.
Źródło: TED
Nyota tries to imitate Panbanisha by using the scissors himself.
Nyota versucht, Panbanisha zu imitieren, indem er selbst die Schere verwendet.
Źródło: TED
I need a pair of scissors to cut this paper.
Ich brauche eine Schere, um dieses Papier zu zerschneiden.
Źródło: Tatoeba
It's a board and a lot of little scissors.
Es ist ein Brett und viele kleine Scheren.
Źródło: Books
Can I borrow your scissors?
Darf ich Ihre Schere ausleihen?
Źródło: Tatoeba
Here Panbanisha uses scissors, instead of her hands, to groom Nyota.
Hier verwendet Panbanisha die Schere anstatt ihrer Hände, um Nyota zu entlausen.
Źródło: TED
The gap is almost wider still for the agricultural funds.
Fast noch weiter klafft die Schere bei den Agrarmitteln auseinander.
Źródło: Europarl
We also need to bridge the gap between ourselves, the US and Japan.
Wir müssen die Schere zwischen uns, den USA und Japan schließen.
Źródło: Europarl
Quite frankly, we would be castrated with a pair of rusty scissors.
Wir würden doch geradezu mit einer rostigen Schere kastriert werden.
Źródło: Europarl
Źródło

Wyraź swoją opinię!

Jak Ci się podoba słownik internetowy Langenscheidt?

Dziękujemy bardzo za Twoją opinię!

Czy masz uwagi odnośnie do naszych słowników internetowych?

Brakuje jakiegoś tłumaczenia, zauważyłeś/-aś błąd lub po prostu chcesz nas pochwalić? Wypełnij nasz formularz opinii. Podanie adresu e-mail jest opcjonalne i zgodnie z naszą polityką ochrony danych służy tylko do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Potwierdź, że jesteś człowiekiem, wstawiając haczyk.*

*Pole obowiązkowe

Wypełnij zaznaczone pola.

Dziękujemy za Twoją opinię!