Tłumaczenie Niemiecki-Angielski dla "inklusive"

"inklusive" Tłumaczenie Angielski

inklusive
[ɪnkluˈziːvə]Präposition, Verhältniswort | preposition präp <Genitiv | genitive (case)gen>

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

Przykłady
 • including
  inklusive <Nominativ | nominative (case)nom>
  inclusive of
  inklusive <Nominativ | nominative (case)nom>
  inklusive <Nominativ | nominative (case)nom>
Przykłady
 • including
  inklusive <Dativ | dative (case)dat>
  inclusive of
  inklusive <Dativ | dative (case)dat>
  inklusive <Dativ | dative (case)dat>
Przykłady
 • inklusive Getränken <Dativ | dative (case)dat>
  drinks included
  inklusive Getränken <Dativ | dative (case)dat>
inklusive
[ɪnkluˈziːvə]Adverb | adverb adv

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

Przykłady
You're talking about inclusive innovation.
Man spricht über inklusive Innovation.
Źródło: TED
A different legal basis applies to all other alcoholic beverages, including beer.
Für alle anderen alkoholischen Getränke inklusive Bier gilt eine andere Rechtsgrundlage.
Źródło: Europarl
As we all know, dirty money corrupts everything, including the financial system.
Schmutziges Geld, das wissen alle, korrumpiert alles, inklusive des Finanzsystems.
Źródło: Europarl
It covers the entire range of services, including financial services.
Dies gilt für alle Dienstleistungsbereiche inklusive der Finanzdienstleistungen.
Źródło: Europarl
It wants free and fair, inclusive elections.
Es wünscht sich freie, faire und inklusive Wahlen.
Źródło: Europarl
Today, there are over 60 of them, including illegal entry into the country.
Mittlerweile gibt es über 60 davon, inklusive der illegalen Einreise in das Land.
Źródło: Europarl
These rules, including those on fingerprints, were absolutely crucial.
Diese Vorschriften, inklusive derer über die Fingerabdrücke, waren absolut erforderlich.
Źródło: Europarl
Many Member States, including my own, did not do as required.
Viele Mitgliedsländer, inklusive meines eigenen Landes, haben dies nicht getan.
Źródło: Europarl
H is for habitat destruction, including climate change forced by greenhouse gases.
H steht für Habitatszerstörung, inklusive Klimaänderung durch Treibhausgase.
Źródło: TED
Źródło

Wyraź swoją opinię!

Jak Ci się podoba słownik internetowy Langenscheidt?

Dziękujemy bardzo za Twoją opinię!

Czy masz uwagi odnośnie do naszych słowników internetowych?

Brakuje jakiegoś tłumaczenia, zauważyłeś/-aś błąd lub po prostu chcesz nas pochwalić? Wypełnij nasz formularz opinii. Podanie adresu e-mail jest opcjonalne i zgodnie z naszą polityką ochrony danych służy tylko do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Potwierdź, że jesteś człowiekiem, wstawiając haczyk.*

*Pole obowiązkowe

Wypełnij zaznaczone pola.

Dziękujemy za Twoją opinię!

Odwiedź nas na: