Tłumaczenie Angielski-Niemiecki dla "politics"

"politics" Tłumaczenie Niemiecki

politics
[ˈp(ɒ)litiks; -lə-]plural noun | Substantiv Plural spl <often | oftoft alssingular | Singular sg konstruiert>

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

 • Politikfeminine | Femininum f
  politics art or practice of politics
  Staatskunstfeminine | Femininum f, -führungfeminine | Femininum f
  politics art or practice of politics
  politics art or practice of politics
 • Staatswissenschaftfeminine | Femininum f
  politics political science
  politics political science
 • (Partei-, Staats)Politikfeminine | Femininum f
  politics party politics
  politics party politics
Przykłady
 • (partei)politisches Leben
  politics political life
  politics political life
Przykłady
 • to enter politics
  ins politische Leben (ein)treten
  to enter politics
 • politische Anschauungor | oder od Einstellung
  politics political opinions <alsplural | Plural pl konstruiert>
  politics political opinions <alsplural | Plural pl konstruiert>
Przykłady
 • what are his politics? <alsplural | Plural pl konstruiert>
  wie ist er politisch eingestellt?
  what are his politics? <alsplural | Plural pl konstruiert>
 • Politikfeminine | Femininum f
  politics acting in one’s own interest figurative(ly) | figurativ, in übertragenem Sinnfig
  politics acting in one’s own interest figurative(ly) | figurativ, in übertragenem Sinnfig
Przykłady
 • politische Machenschaftenplural | Plural pl
  politics political machinationsespecially | besonders besonders American English | amerikanisches EnglischUS
  politics political machinationsespecially | besonders besonders American English | amerikanisches EnglischUS
Przykłady
 • to play politics
  Winkelzügeor | oder od zweifelhafte Manipulationen machen
  to play politics
dabbler in politics
Stammtischpolitiker(in)
dabbler in politics
he is an influence in politics
er hat Einfluss auf die Politik
he is an influence in politics
to play politics
Winkelzügeor | oder od zweifelhafte Manipulationen machen
to play politics
a swell in politics
ein hohes Tier in der Politik
a swell in politics
in the range of politics
auf dem Gebiet der Politik, auf politischem Gebiet
in the range of politics
they talked politics the whole evening
sie haben sich den ganzen Abend über Politik unterhalten
they talked politics the whole evening
in politics
in der Politik
in politics
to enter politics
in die Politik gehen
to enter politics
he is playing at politics
he is playing at politics
parish-pump politics
parish-pump politics
niceties in politics
peinliche Befolgung aller Gepflogenheiten des politischen Lebens
niceties in politics
he’s into local politics
er engagiert sichor | oder od ist aktiv in der Lokalpolitik
he’s into local politics
the conversation ran on politics
the conversation ran on politics
a hint relating to politics
eine politische Anspielung, eine Anspielung auf die Politik
a hint relating to politics
Man hat mich ersucht, Gebete für den Frieden zu sprechen...
I was asked to say prayers for peace... There is no politics.
Źródło: GlobalVoices
Ich bin überzeugt, dass Russlands Schwierigkeiten sämtlich politisch bedingt sind.
I am convinced that Russia s troubles ’ all come down to politics.
Źródło: News-Commentary
Dasselbe ist natürlich auch mit der Politik passiert.
The same, of course, has happened to politics.
Źródło: News-Commentary
Die Macht mag es eben nicht, wenn jemand über Politisches spricht.
The power just doesn't like anyone talking about anything related to politics.
Źródło: GlobalVoices
Zweifellos engagieren sich zu wenig Frauen in der Politik.
Undoubtedly there are too few women involved in politics.
Źródło: Europarl
Unsere Geschichte hat uns gelehrt, daß die Politik ein Herz haben muß.
Our heritage has taught us that politics must have a heart.
Źródło: Europarl
Musik und Bücher sind für mich ebenso bedeutend wie Politik.
Music and Reading are as personal as politics to me.
Źródło: GlobalVoices
Politische Blockade ist in den letzten Jahren in Washington zur Devise geworden.
Stalemate has become the name of the game in US politics in recent years.
Źródło: News-Commentary
Aber die Politik der Angst selbst ist für die USA eine Gefahr.
But the politics of fear poses a danger to the US itself.
Źródło: News-Commentary
Morgen dann, vielleicht, an die Politik.
Tomorrow, maybe, I will think of politics.
Źródło: GlobalVoices
Einige haben gesagt, wir hätten nicht das Recht, uns in die Politik von Österreich einzumischen.
Some have said it is not right for us to interfere in Austrian politics.
Źródło: Europarl
Źródło

Wyraź swoją opinię!

Jak Ci się podoba słownik internetowy Langenscheidt?

Dziękujemy bardzo za Twoją opinię!

Czy masz uwagi odnośnie do naszych słowników internetowych?

Brakuje jakiegoś tłumaczenia, zauważyłeś/-aś błąd lub po prostu chcesz nas pochwalić? Wypełnij nasz formularz opinii. Podanie adresu e-mail jest opcjonalne i zgodnie z naszą polityką ochrony danych służy tylko do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Potwierdź, że jesteś człowiekiem, wstawiając haczyk.*

*Pole obowiązkowe

Wypełnij zaznaczone pola.

Dziękujemy za Twoją opinię!