Tłumaczenie Niemiecki-Angielski dla "Whisky"

"Whisky" Tłumaczenie Angielski

Whisky
Maskulinum | masculine m

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

  • whisky, whiskey amerikanisches Englisch | American EnglishUS
    Whisky
    Whisky
  • whiskey amerikanisches Englisch | American EnglishUS
    Whisky irischer
    Whisky irischer
es gab massenhaft Whisky
there was whisky galore
es gab massenhaft Whisky
schottischer Whisky
Scotch (whisky)
schottischer Whisky
er trinkt den Whisky pur
he drinks (oder | orod takes) his whisk(e)y neat
er trinkt den Whisky pur
bitte einen Whisky pur!
a neat whisky, please
bitte einen Whisky pur!
ein Teil Whisky auf zwei Teile Wasser
one part whisk(e)y to two parts water
ein Teil Whisky auf zwei Teile Wasser
Whisky (mit) Soda
whisk(e)y and soda
Whisky (mit) Soda
seinen Whisky pur trinken
to drink one’s whisky straight (oder | orod neat)
seinen Whisky pur trinken
doppelter Whisky
double whisky
doppelter Whisky
Whisky mit Wasser verdünnen
to dilute (oder | orod cutauch | also a. split amerikanisches Englisch | American EnglishUS ) whisk(e)y with water
Whisky mit Wasser verdünnen
Whisky was to be called a dangerous chemical.
Whisky sollte als gefährliche Chemikalie eingestuft werden.
Źródło: Europarl
He drank the whisky as if it were water.
Er trank den Whisky, als ob es Wasser wäre.
Źródło: Tatoeba
If this is applicable to whisky, then why can it not be applied to vodka?
Wenn dies für Whisky gilt, warum kann es dann nicht für Wodka gelten?
Źródło: Europarl
It is a bit like going to Fort Knox to go to visit a whisky bond.
Ein Zollager für Whisky zu besichtigen ist ungefähr so wie ein Besuch in Fort Knox.
Źródło: Europarl
Whiskey goes very well with tea.
Whisky und Tee passen sehr gut zusammen.
Źródło: Tatoeba
I am only going to speak about the whisky situation.
Ich werde mich nur zur Situation beim Whisky äußern.
Źródło: Europarl
Źródło

Wyraź swoją opinię!

Jak Ci się podoba słownik internetowy Langenscheidt?

Dziękujemy bardzo za Twoją opinię!

Czy masz uwagi odnośnie do naszych słowników internetowych?

Brakuje jakiegoś tłumaczenia, zauważyłeś/-aś błąd lub po prostu chcesz nas pochwalić? Wypełnij nasz formularz opinii. Podanie adresu e-mail jest opcjonalne i zgodnie z naszą polityką ochrony danych służy tylko do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Potwierdź, że jesteś człowiekiem, wstawiając haczyk.*

*Pole obowiązkowe

Wypełnij zaznaczone pola.

Dziękujemy za Twoją opinię!

Odwiedź nas na: