Tłumaczenie Angielski-Niemiecki dla "screening"

"screening" Tłumaczenie Niemiecki

screening
[ˈskriːniŋ]noun | Substantiv s

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

 • (Durch)Siebenneuter | Neutrum n, (-)Siebungfeminine | Femininum f
  screening sifting
  screening sifting
 • Prüfungfeminine | Femininum f
  screening figurative(ly) | figurativ, in übertragenem Sinnfig
  Verhörneuter | Neutrum n
  screening figurative(ly) | figurativ, in übertragenem Sinnfig
  screening figurative(ly) | figurativ, in übertragenem Sinnfig
 • Projizierungfeminine | Femininum f
  screening photography | FotografieFOTO
  screening photography | FotografieFOTO
 • Rasternneuter | Neutrum n
  screening photography | FotografieFOTO
  screening photography | FotografieFOTO
 • (Ver)Filmungfeminine | Femininum f
  screening filming
  filmische Bearbeitung
  screening filming
  screening filming
 • Erscheinenneuter | Neutrum n auf dem Bildschirm
  screening on television
  screening on television
 • Abschirmenneuter | Neutrum n (des Balls)
  screening sports | SportSPORT
  screening sports | SportSPORT
 • (das) (Durch)Gesiebte
  screening what has been sifted <plural | Pluralpl>
  screening what has been sifted <plural | Pluralpl>
 • (beim Sieben zurückbleibender) Abfall
  screening waste <plural | Pluralpl>
  screening waste <plural | Pluralpl>
antenatal screening
Pränataldiagnose, PND
antenatal screening
Der Screeningprozess wurde im Oktober 2006 erfolgreich abgeschlossen.
The screening process was successfully concluded in October 2006.
Źródło: Europarl
Abhängig von der Dichte einer Brust, müssen wir sie individuell untersuchen.
We need to individualize screening based on density.
Źródło: TED
Dieses Screening soll diesen Monat abgeschlossen werden.
This screening operation is supposed to be completed this month.
Źródło: Europarl
Der Rat hat das Screening in Bezug auf 22 Verhandlungskapitel bereits abgeschlossen.
The Council has already completed the screening process for 22 negotiating chapters.
Źródło: Europarl
Alle Mitgliedstaaten müssen dringend ein landesweites Mammographie-Screening einführen.
All Member States must introduce- urgently- nationwide breast screening.
Źródło: Europarl
Nur zehn Mitgliedstaaten führen Früherkennungsprogramme mit unterschiedlichem Erfolg durch.
Only ten Member States run screening programmes, with varying degrees of success.
Źródło: Europarl
Mammographie-Screening-Programme (zur Brustkrebs-Vorsorge) gibt es erst in neun Mitgliedstaaten!
Mammography screening programs (to prevent breast cancer) exist in only nine Member States!
Źródło: Europarl
Nebenbei schirmt ebendiese Regierung die zentralen Hochebenen für Außenstehende ab.
Incidentally, this same government is screening off the central highlands to outsiders.
Źródło: Europarl
Der Vorschlag für eine Empfehlung zum Krebs-Screening wurde am 5. Mai vorgelegt.
The proposal for a recommendation on cancer screening issued on 5 May.
Źródło: Europarl
Źródło

Wyraź swoją opinię!

Jak Ci się podoba słownik internetowy Langenscheidt?

Dziękujemy bardzo za Twoją opinię!

Czy masz uwagi odnośnie do naszych słowników internetowych?

Brakuje jakiegoś tłumaczenia, zauważyłeś/-aś błąd lub po prostu chcesz nas pochwalić? Wypełnij nasz formularz opinii. Podanie adresu e-mail jest opcjonalne i zgodnie z naszą polityką ochrony danych służy tylko do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Potwierdź, że jesteś człowiekiem, wstawiając haczyk.*

*Pole obowiązkowe

Wypełnij zaznaczone pola.

Dziękujemy za Twoją opinię!