Tłumaczenie Polski-Niemiecki dla "nachodzi��"

"nachodzi��" Tłumaczenie Niemiecki

nachodzić
<nachodzę, nachodzi> (najść <najdę, najdzie>)

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

Przykłady