Tłumaczenie Niemiecki-Angielski dla "aussichtsturmes"

"aussichtsturmes" Tłumaczenie Angielski

Aussichtsturm
Maskulinum | masculine m

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

  • lookout (oder | orod observation) tower
    Aussichtsturm
    Aussichtsturm
  • auch | alsoa. observatory amerikanisches Englisch | American EnglishUS
    Aussichtsturm
    Aussichtsturm