Tłumaczenie Niemiecki-Francuski dla "coming running"

"coming running" Tłumaczenie Francuski

Coming-out
[kamɪŋˈʔaʊt]Neutrum | neutre n <Coming-out(s); Coming-outs>

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

  • coming outMaskulinum | masculin m (invariabel, unveränderlich | invariableinv)
    Coming-out Soziologie | sociologieSOZIOL
    Coming-out Soziologie | sociologieSOZIOL
coming out
[kɔmiŋaut]masculin | Maskulinum m <invariable | invariabel, unveränderlichinv>

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

  • Coming-out [kamɪŋˈʔaʊt]neutre | Neutrum n
    coming out sociologie | SoziologieSOCIOL
    coming out sociologie | SoziologieSOCIOL