Tłumaczenie Hiszpański-Niemiecki dla "sint��tico"

"sint��tico" Tłumaczenie Niemiecki

Czy chodziło Ci o tino, timo, tilo czy sino?
sintern
intransitives Verb | verbo intransitivo v/i

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

 • concrecionarse
  sintern Mineralogie | mineralogíaMINER
  sintern Mineralogie | mineralogíaMINER
sintern
transitives Verb | verbo transitivo v/t

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

 • sinterizar
  sintern Metallurgie | siderurgíaMETALL
  sintern Metallurgie | siderurgíaMETALL
Sinter
Maskulinum | masculino m <Sinters; Sinter>

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

 • concreciónFemininum | femenino f
  Sinter Mineralogie | mineralogíaMINER
  Sinter Mineralogie | mineralogíaMINER
 • escoriaFemininum | femenino f
  Sinter Metallurgie | siderurgíaMETALL
  Sinter Metallurgie | siderurgíaMETALL
tico
[ˈtiko]adjetivo | Adjektiv adj uso familiar | umgangssprachlichfam

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

tico
[ˈtiko]masculino | Maskulinum m uso familiar | umgangssprachlichfam, ticafemenino | Femininum f

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

 • Costa-Ricaner(in)masculino y femenino entre paréntesis | Maskulinum mit Femininendung in Klammern m(f)
  tico
  tico