Tłumaczenie Hiszpański-Niemiecki dla "macro���"

"macro���" Tłumaczenie Niemiecki

Czy chodziło Ci o macho, macao czy maceo?
macro…
prefijo | Präfix, Vorsilbe pref

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

 • Makro…, Groß…
  macro… tecnología | TechnikTEC término técnico | fachsprachlicht/t
  macro… tecnología | TechnikTEC término técnico | fachsprachlicht/t
macro
[ˈmakro]masculino | Maskulinum m

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

 • Makroneutro | Neutrum n
  macro informática | Informatik, Computer und InformationstechnologieINFORM
  macro informática | Informatik, Computer und InformationstechnologieINFORM
virus
[ˈbirus]masculino | Maskulinum m

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

 • Virusneutro y masculino | Neutrum und Maskulinum n/m
  virus medicina | MedizinMED informática | Informatik, Computer und InformationstechnologieINFORM
  virus medicina | MedizinMED informática | Informatik, Computer und InformationstechnologieINFORM
Przykłady