Tłumaczenie Hiszpański-Niemiecki dla "axiom������������������tico"

"axiom������������������tico" Tłumaczenie Niemiecki

Czy chodziło Ci o tino, timo czy tilo?
Axiom
Neutrum | neutro n <Axioms; Axiome>

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

 • axiomaMaskulinum | masculino m
  Axiom
  Axiom
axioma
[aˈɣsĭoma]masculino | Maskulinum m

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

 • Grundsatzmasculino | Maskulinum m
  axioma
  axioma
 • Axiomneutro | Neutrum n
  axioma término técnico | fachsprachlicht/t
  axioma término técnico | fachsprachlicht/t
tico
[ˈtiko]adjetivo | Adjektiv adj uso familiar | umgangssprachlichfam

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

tico
[ˈtiko]masculino | Maskulinum m uso familiar | umgangssprachlichfam, ticafemenino | Femininum f

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

 • Costa-Ricaner(in)masculino y femenino entre paréntesis | Maskulinum mit Femininendung in Klammern m(f)
  tico
  tico