Tłumaczenie Francuski-Niemiecki dla "particularit��"

"particularit��" Tłumaczenie Niemiecki

particularité
[paʀtikylaʀite]féminin | Femininum f

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

  • Besonderheitféminin | Femininum f
    particularité
    particularité
  • Eigenartféminin | Femininum f
    particularité
    particularité
Przykłady