Tłumaczenie Francuski-Niemiecki dla "nuptialit������������������"

"nuptialit������������������" Tłumaczenie Niemiecki

nuptialité
[nypsjalite]féminin | Femininum f

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

  • Zahlféminin | Femininum f der Eheschließungen
    nuptialité
    nuptialité