Tłumaczenie Francuski-Niemiecki dla "finalit������������������������������������������������������"

"finalit������������������������������������������������������" Tłumaczenie Niemiecki

finalité
[finalite]féminin | Femininum f

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

  • Finalitätféminin | Femininum f
    finalité philosophie | PhilosophiePHIL
    finalité philosophie | PhilosophiePHIL
  • Zweckbestimmtheitféminin | Femininum f
    finalité
    finalité