Tłumaczenie Francuski-Niemiecki dla "compass��"

"compass��" Tłumaczenie Niemiecki

Czy chodziło Ci o compas?
compassé
[kõpase]adjectif (qualificatif) | Adjektiv adj <compassée>

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

  • steif
    compassé
    compassé