Tłumaczenie Francuski-Niemiecki dla "��coutille"

"��coutille" Tłumaczenie Niemiecki

coutil
[kuti]masculin | Maskulinum m

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

  • Drellmasculin | Maskulinum m
    coutil
    coutil
  • Drillichmasculin | Maskulinum m
    coutil
    coutil